Home /

Disclaimer

Disclaimer

Deze website, is bedoeld voor inwoners van Gelderland en Noord-Brabant, met specifieke focus op de regio Maas & Waal. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website zijn eigendom van Kordes Verhuur.

Het is niet toegestaan om enige delen van deze website te kopiëren of te gebruiken voor persoonlijke doeleinden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Kordes Verhuur. Verzoeken om toestemming kunnen worden gericht aan info@kordesverhuur.nl. Hoewel we veel zorg hebben besteed aan de inhoud van deze website, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten in tekst of tarieven. Kordes Verhuur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van onvolledige of onjuiste informatie.

Kordes Verhuur behoudt te allen tijde het recht om de inhoud van deze website om welke reden dan ook te verwijderen, aan te passen of aan te vullen, zonder voorafgaande kennisgeving aan derden.

Deze website kan informatie bevatten die is verstrekt door derden, waarover Kordes Verhuur geen controle uitoefent. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledige of onjuiste informatie afkomstig van derden.