Home /

Disclaimer

Disclaimer

Deze website met URL https://www.kordesverhuur.nl en alle opgenomen informatie, is gericht op inwoners van Gelderland en met name de regio Maas&Waal. De intellectuele (eigendoms)rechten van alle informatie berust bij Kordes Verhuur.

KORDES Verhuur verleent geen toestemming om delen van deze site voor te kopiëren en te gebruiken voor eigen doeleinden. Indien vooraf geen uitdrukkelijke toestemming door Kordes Verhuur is verleend, is ieder gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie verboden. Verzoeken om toestemming kunnen worden gericht aan info@kordesverhuur.nl

Aan de inhoud van deze site hebben wij grote zorg besteed, ondanks dat accepteren wij geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten in tekst of tarieven. KORDES Verhuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid.

KORDES Verhuur behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.
Deze site kan informatie bevatten die wordt aangeleverd door derden en waarover KORDES Verhuur geen controle uitoefent en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie afkomstig van derden.

Controleer altijd de informatie over wettelijke aspecten en over privacybeleid op alle sites die u via een link bezoekt.